HU1532 - Literatura Espanyola

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

S'alternarà la classe teòrica amb l'aplicació dels continguts als textos literaris representatius.