HP1544 - Antiguitat i Patrimoni

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

S’aplicarà un model didàctic basat en l’aprenentatge continu amb la utilització freqüent de TIC, i pràctiques generalitzades.