HP1538 - Teoria de l'Art Contemporani

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

BLOC 1. Introducció. Modernitat i art d'avantguarda

BLOC 2. Avantguardes històriques
1. L'inici de l'avantguarda. La consciència expressionista.
2. El fauvisme i el color.
3. Cubisme i geometria. Picasso.
4. El futurisme italià.
5. Llenguatges no figuratius. Abstracció lírica i abstracció geomètrica. Avantguardes russes.
6. Dadaisme i irreverència.
7. Surrealisme i la fi de l'avantguarda històrica.

BLOC 3. La neoavantguarda. Les manifestacions artístiques actuals
1. Europa dels anys 50 als 70. Els Estats Units d’Amèrica: nou concepte abstracte. Pop art, op art i psiquedèlia.
2. Hiperrealisme i arts del comportament.
3. Noves pràctiques contemporànies.
4. Artivisme feminista.