HP1538 - Teoria de l'Art Contemporani

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia es basarà en classes teòriques del professorat en les quals, a més de textos, s'utilitzarà la projecció de les imatges, material audiovisual necessari per a la millor comprensió dels continguts. També es realitzaran classes teoricopràctiques en les quals el grup (professorat-alumnat) aprofundirà en l'anàlisi i comentari de diferents casos a través de les imatges i textos proposats.

L'alumnat haurà de realitzar necessàriament i adequadament un treball de recerca proposat pel professorat, el seu termini de presentació finalitza el dia de l'examen.