HP1507 - Pensament Contemporani i Interculturalitat (Filosofia)

Curs 2 - Semestre 1

Temari

Temari

BLOC I. FILOSOFIA I INTERCULTURALITAT

Tema 1. Pensar el nostre temps

Introducció

1.1 La vigència del pensament humanístic avui

1.2 El pensament crític

Tema 2. La crisi de la raó des de Nietzsche

Introducció

2.1 Crítica a la Modernitat

2.2 Pensament postmodern

Tema 3. Globalització i interculturalitat

Introducció

3.1 Què és la globalització?

3.2 La pseudocultura com a model globalitzat

Tema 4. Ètica intercultural

Introducció

4.1 Diversitat humana i cultural

4.2 Una proposta d'ètica cívica intercultural

 

BLOC II. INTERCULTURALITAT: CULTURA I COMUNICACIÓ

Tema 5. Definició i delimitació de les cultures

Introducció

5.1 Definició de cultura: caracterització comparada de llengües i cultures

5.2 Delimitació de les cultures

5.3 Tipus de cultures

Tema 6. La comunicació intercultural interpersonal

6.1 Pragmàtica i comunicació intercultural

6.2 Comunicació intercultural i patrons d'interacció comunicativa

Tema 7. Convivència entre cultures

7.1 Models de convivència

7.2 Drets diferencials

7.3 Interculturalitat als mitjans de comunicació