HP1506 - Noves Tecnologies per a les Llengües i les Humanitats (Informàtica)

Curs 1 - Semestre 1

Temari

Temari

1. Entorn de treball:

 • Sistema operatiu (GNU Linux / Windows)
 • Gestió de carpetes i fitxers
 • Navegador web
 • Aula Virtual (Moodle).

2. Correu electrònic:

 • Aspectes generals
 • Aspectes concrets del correu electrònic de l'UJI (Gmail).

3. Recursos en línia de l'UJI.

 • SIA: Sistema d'Informació Acadèmica.
 • Portal de l'UJI
 • Centre d'Atenció a Usuaris (CAU)
 • L’IGLU
 • Centre de Documentació-Biblioteca.

4. Recerca d'informació a la web.

5. Edició bàsica amb Google Drive. Col·laboració en el núvol.

6. Elaboració de documents digitals (incloent-hi elements multimèdia). Edició avançada amb LibreOffice.

7. Creació de llocs web (incloent-hi elements multimèdia) amb Google Sites.

8. Elaboració de documents digitals i presentacions (incloent-hi elements multimèdia).

9. Gestió de dades i gràfics amb Google Docs.

10. Signatura digital i seguretat.