GA1216 - Estadística Aplicada a la Gestió i Administració Pública

Curs 2 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Ensenyaments teòrics

S’utilitzarà la metodologia flipped classroom:

-          Abans de cada classe:

o   L’alumnat estudien els apunts i resolen qüestions curtes relacionades directament amb el que han estudiat.

-          Durant la classe:

o   Es resolen els dubtes que tenen l’alumnat i es corregeixen els exercicis que s’han realitzat com a treball previ.

o   Durant la segona part de la classe es dedica temps a que l’alumnat resolguen exercicis més complexos en grups i a la part final de la sessió, l’alumnat s’intercanvien de grup per a comparar i discutir els seus resultats.

-          Després de classe:

o   Es pengen a l'AV les solucions de tots els exercicis perquè es puguen consultar en qualsevol moment futur.

Ensenyaments pràctics – Problemes

Es treballen problemes amb exemples reals escollits pl’alumnat.

-          Abans de classe:

o   L’alumnat ha de buscar una sèrie de dades (que complisca amb els requisits que ha descrit el professor) i plantejar una pregunta a resoldre que estiga relacionada amb el temari.

-           Durant la classe:

o    El professor planteja un/dos dels problemes proposats per i es deixa temps a que l’alumnat resolguen aquests problemes en grups. A la part final de la sessió, l’alumnat s’intercanvien de grup per a comparar i discutir els seus resultats.

-          Després de classe:

o   Es pengen a l'AV les solucions de tots els exercicis perquè es puguen consultar en qualsevol moment futur.

Ensenyaments pràctics – Laboratori

Es treballen problemes proposats pel professor que hauran de ser resolts mitjançant l'ús d'un programa informàtic.

-          Abans de la classe:

o   El professor planteja el problema i l’alumnat han de descriure, de forma general, quin procediment seguirien per a resoldre aquest problema.

-                                 Durant la classe:

o   A l’inici, el professor dona feedback al treball d’abans de classe descrivint quina és la manera correcta de resoldre el problema i explicant els principals errors que han comés l’alumnat. A continuació, l’alumnat resolen el problema utilitzant el programa informàtic.

-          Després de classe:

o   L’alumnat realitzen una memòria explicant i reflexionant sobre els resultats obtinguts durant la classe.