VJ1219 - Estadística i Optimització

Curs 2 - Semestre 2

Requisits de matrícula

Aquesta assignatura no presenta cap requisit de matrícula