VJ1217 - Disseny i Desenvolupament de Jocs Web

Curs 2 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

En les classes de teoria es presentaran els conceptes principals de l'assignatura. A més, es faran servir senzills programes de demostració per a il·lustrar el funcionament d'alguns d'aquests conceptes. Les transparències i els programes utilitzats durant les classes de teoria estaran disponibles a l'Aula Virtual (aulavirtual.uji.es).

Les primeres sessions de pràctiques es realitzaran de manera individual amb la finalitat què l'estudiantat, amb l'assistència del professorat, treballe amb les eines que posteriorment utilitzarà per a desenvolupar un projecte de joc. Tot el material necessari per a la seua realització estarà disponible en l'Aula Virtual (aulavirtual.uji.es). La resta de les sessions de pràctiques consistiran en la realització per part de l'estudiantat d'un projecte en grups de 2-3 persones, supervisats pel professorat de pràctiques.