IN1141 - Urgències i Emergències en l'Àmbit Extrahospitalari

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Del total de l'assignatura s'imparteix a l'aula convencional com a ensenyaments pràctics (problemes) i d'ensenyament pràctic (laboratori).
Ensenyament pràctic (problemes). Es considera Ensenyament Teoricopràctic: Activitat presencial impartida en grup complet de caràcter interactiu, amb suport de material didàctic individual. Durant aquesta s'alternen les sessions expositives i/o classes teòriques amb la resolució de problemes o casos.
Ensenyament pràctic (laboratori). Ensenyaments realitzats en grup reduït en laboratori de simulació com a pas previ a les pràctiques tutelades/clíniques. Implica l'ús de tècniques com ara: resolució de problemes, casos, experiments, ús d'eines informàtiques, etc.