IN1139 - Cooperació per al Desenvolupament i Transculturalitat

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Ensenyament pràctic (problemes). Es considera Ensenyament Teòric-Pràctic: Activitat presencial impartida en grup complet de caràcter interactiu, amb suport de material didàctic individual. Durant la mateixa s'alternen les sessions expositives i / o classes teòriques amb la resolució de problemes o casos Per tant, les classes de problemes s'impartiran a l'aula amb metodologia combinada d'exposició teòrica i debat a l'aula.