IN1135 - Cures de Salut i Gènere

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Del total de l'assignatura (150 hores), 58 hores  s'impartixen en aula en classe teorico-practica en grup complet d'estudiants.
 
Es realitzen 90 hores de treball personal per a adquirir les competencies.
 
L'evaluacio de la competencia global es realitza en les competencies observades i arreplegades en les tasques realitzades durant la duració del curs, a més a més, d'un exercici específic de role playing en l'aula.
•Las clases se impartirán en el aula de teoría con metodología combinada de exposición teórica y debate en aula.
•Se realizarán actividades siempre con fines DIDÁCTICOS con el fin de enriquecer el aprendizaje
 

En ultima instància, primaran els criteris d'avaluació establits i informats pel professorat responsable de l'assignatura per mitjà de l'Aula Virtual, les dites modificacions no alteraran en cap cas els percentatges i tipus d'avaluació establits en l'apartat avaluació del verifica.