EI1061 - Arquitectures Avançades

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

L'assignatura introdueix l'alumnat en els conceptes d'arquitectura de computadors: execució fora d'ordre, gestió especulativa de salts, coherència de memòria, consistència de memòria, xarxes de multiprocessadors.

Temari de teoria

Tema 1. Revisió del processador segmentat.

Tema 2. Processadors superescalars.

Tema 3. Arquitectures avançades

Tema 4. Xarxes d'interconnexió per computadors paral · lels.

Tema 5. Jerarquia de memòria en multiprocessadors.


Temari de laboratori

Pràctica 1. Processadors superescalars.

Pràctica 2. Programació utilitzant extensions vectorials.