EI1058 - Programari de Sistemes i de Comunicacions

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

Teoria

  1. Introducció
  2. Processos
  3. Comunicació i sincronització entre processos
  4. Gestió de l'entrada/eixida
  5. Entorns virtualizats per a desplegament d'aplicacions
Pràctiques

En les sessions de laboratori es realitzaran pràctiques relacionades, amb el temari teòric de l'assignatura.