EI1047 - Tecnologies per a la Integració d'Informació

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

TEORIA

Tema 1. Sistemes de dades distribuïdes.

Tema 2. Tecnologies per a integrar dades estructurades.

Tema 3. Tecnologies XML i dades semiestructurades.

Tema 4. Sistemes de recuperació d'informació.

LABORATORI

Pràctiques amb eines ETL.

Pràctiques amb llenguatges estàndard per al maneig de dades XML.