EI1044 - Administració de Sistemes Informàtics

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

Teoria:

1. Introducció. El servei d'informàtica. 
 • Organització i serveis d'un departament TIC. 
 • L'administració de sistemes.
 • Adquisició i manteniment d'infraestructura maquinari i programari. 
2. Automatització de tasques.
 • Automatització de tasques amb Powershell.
3. Explotació de sistemes informàtics. 
 • Avaluació del rendiment de sistemes 
 • Monitorització de sistemes 
4. Seguretat i administració de TI. 
 • Principis de seguretat 
 • El factor humà en la seguretat. Formació a usuaris.
5. Metodologies per a la gestió de serveis informàtics. 
 • Bones pràctiques per a la gestió de TI 
 • Sistema de Gestió de Serveis de TI. ISO / IEC 20000 
 • Processos de gestió 
 
Problemes
 
Durant les classes de problemes es realitzaran exercicis sobre els temes de teoria 1, 2 i 3.
 
Laboratori
 
Es realitzaran diverses pràctiques relacionades amb el temari.