EI1042 - Tecnologies i Aplicacions web

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

TEORÍA

 • T1 Llenguatges de la web: HTML5, CSS3
 • T2 Introducciò a la WWW. Seguretat/Accessibilitat web 
 • T3 Programaciò en el servidor: PHP
 • T4 Programaciò en el Client : "Java_script".
 • T5 Programaciò per events i programaciò asíncrona.
 • T6 Tecnologies web (Serveis web, Frameworks en el Client/Servidor)

PRÀCTIQUES

 • P0 Tutorial PHP.
 • P1 PàginaWeb: HTML +CSS. 
 • P2 Programaciò  en el Servidor:  PHP.
 • P3 Programaciò en el Client:  Java_script.
 • P4 Programaciò Asíncrona.