EI1035 - Iniciativa Empresarial

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

TEORIA
TEMA 1. FIGURA I PROCÉS EMPRENEDOR
TEMA 2. GENERACIÓ D'IDEES DE NEGOCI
TEMA 3. METODOLOGIES PER AL DESENVOLUPAMENT D'IDEES DE NEGOCI
TEMA 4. EL PLA DE NEGOCI
TEMA 5. INTRODUCCIÓ A L'EMPRESA
TEMA 6. CREACIÓ D'EMPRESES
TEMA 7. ANÀLISI DE l'ENTORN I DE L'EMPRESA

PRÀCTIQUES
Elaboració d'informes i plans encaminats a plantejar i desenvolupar un projecte propi.