EI1022 - Algorítmia

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

Teoria:
  1. Introducció: coneixements bàsics, anàlisi d'algorismes i estructures de dades.
  2. Recorreguts de grafs.
  3. Algorismes voraços.
  4. Cerca amb retrocés.
  5. Ramificació i acotació.
  6. Divideix per a regnar.
  7. Programació dinàmica.

Pràctiques:

  • Python 3. Costos asimptòtics.
  • Construcció de laberints connexos.