Temari

Temari

1. Introducció a les bases de dades. Sistemes de gestió de bases de dades.

2. El model relacional.

   2.1 Fonaments del model relacional de dades.

   2.2 Regles d’integritat en el model relacional.

   2.3 SQL.

3. Disseny conceptual. El model entitat/relació.

4. Disseny lògic en el model relacional.

5. Fonaments del disseny físic.