EI1019 - Administració i Configuració de Xarxes

Curs 2 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Durant el curs es plantejarà un conjunt d'activitats que desenvoluparan el temari de l'assignatura. Per a cada una d'aquestes activitats:

  • En classe de teoria, es treballarà en el desenvolupament de conceptes teòrics relatius a l'activitat.
  • En classe de problemes, es plantejaran exercicis relacionats amb els conceptes vistos en classe de teoria.
  • En classe de laboratori, es proposarà un muntatge pràctic.