EI1009 - Organització i Gestió d'Empreses (Empresa)

Curs 1 - Semestre 2

Temari

Temari

TEMA 1: INTRODUCCIÓ A L'EMPRESA

   
1.1. - El concepte d'empresa: elements i funcions.

   
1.2. - L'organització com un sistema.

   
1.3. - Principals subsistemes empresarials.

   
1.4. - La figura de l'empresari i del gerent.
 
   1.5.- Tipus d'empresa.

TEMA 2: LA DIRECCIÓ I EL SEU ENTORN

   
2.1. - Entorn general i específic.

   
2.2. - La direcció d'empreses. La direcció estratègica.

   
2.3. - El treball de la direcció.

                  
2.3.1. - Tres nivells de direcció.

                  
2.3.2.- Les habilitats dels gerents.

                  
2.3.3. - Els papers de la direcció.

   
2.4. - Responsabilitats ètiques i socials de la gerència.

TEMA 3. - LA PRESA DE DECISIONS

   
3.1. - La presa de decisions individual i en l'empresa.

   
3.2. - Tipus de decisions empresarials.

   
3.3. - El procés de presa de decisions en les empreses.

   
3.4. - La presa de decisions participativa.

TEMA 4: LA FUNCIÓ DE MOBILITZAR EL SISTEMA HUMÀ DE L'EMPRESA

  
4.1. La direcció i la pràctica de recursos humans.

  
4.2. La motivació.

  
4.3. El lideratge i la solució de conflictes en l'empresa.

  
4.4. La cultura de l'empresa.

TEMA 5: LA FUNCIÓ DE PLANIFICAR

   
5.1. - El sistema de planificació: principals elements de la planificació.

   
5.2. - Tipus de plans.

   
5.3. - La missió i els objectius organitzatius.

   
5.4. - Procés de fixació d'objectius.

   
5.5. - El conflicte d'objectius.

TEMA 6: LA FUNCIÓ D'ORGANITZAR

   
6.1. - La funció d'organitzar: l'organització formal i informal.

   
6.2. - El disseny organitzatiu. Paràmetres del disseny organitzatiu.

   
6.3. - El disseny de llocs de treball.

   
6.4. - Factors de contingència en el disseny organitzatiu.

   
6.5. - Tipus d'estructures organitzatives.

TEMA 7: LA FUNCIÓ DE CONTROL

   
7.1. - El procés de control.

   
7.2. - Tipus de control en l'empresa.

   
7.3. - Sistemes de planificació i control.

   
7.4. - Sistemes d'informació i suport a la direcció.