Reconeixements

El reconeixement de crèdits consisteix en l’acceptació per la Universitat Jaume I dels crèdits que tot i haver-se obtingut en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o en una altra universitat, són computats en altres ensenyaments diferents a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial.

També podran ser objecte de reconeixement els crèdits superats en ensenyaments superiors oficials no universitaris.

L'experiència laboral i professional acreditada també podrà ser reconeguda en forma de crèdits que computaran a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents al títol que es vol obtenir.

Per a mes informació consulteu la normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

AG1008 - Física II

EI1007 - Física

Reconeixement

AG1808 - Física II

EI1007 - Física

Reconeixement

DI1006 - Física II

EI1007 - Física

Reconeixement

DI2006 - Física II

EI1007 - Física

Reconeixement

ED0906 - Fonaments Físics Aplicats a l'Edificació II (Física)

EI1007 - Física

Reconeixement

ED2052 - Física I

EI1007 - Física

Reconeixement

EE1008 - Física II

EI1007 - Física

Reconeixement

EM1008 - Física II

EI1007 - Física

Reconeixement

EQ1008 - Física II

EI1007 - Física

Reconeixement

ET1008 - Física II

EI1007 - Física

Reconeixement

IG06 - Física

EI1007 - Física

Reconeixement

II06 - Fonaments Físics de la Informàtica

EI1007 - Física

Reconeixement

IS06 - Fonaments Físics de la Informàtica

EI1007 - Física

Reconeixement

MT1007 - Física

EI1007 - Física

Reconeixement

QU0902 - Física I

EI1007 - Física

Reconeixement

VJ1201 - Física

EI1007 - Física

Reconeixement