DI1037 - Desenvolupament i Prototipatge Ràpid de Productes

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

BLOC TEMÀTIC 1.  INTRODUCCIÓ
Tema 1. Introducció i conceptes de prototipat ràpid.
Tema 2. Procés de prototipat de productes.

BLOC TEMÀTIC 2.  FABRICACIÓ DIGITAL
Tema 3. Modelatge digital de producte. Fitxers d'intercanvi STL.
Tema 4. Enginyeria inversa de productes.
Tema 5. Prototipatge i fabricació mitjançant CNC.

BLOC TEMÀTIC 3.  PROTOTIPATGE RÀPID
Tema 6. Tècniques de construcció de prototips ràpids.
Tema 7. Tecnologies de prototipat ràpid.
Tema 8. Utilitat dels diferents sistemes de PR i criteris de selecció.
Tema 9. Breu història del Prototipat Ràpid.
Tema 10. Fabricació ràpida d'utillatges.