MT1053 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

Les tasques que podran exercir durant les pràctiques externes són les que es considera que l'alumnat del grau en Matemàtica Computacional, que ha superat el mínim de crèdits exigits, pot realitzar, i que poden encaixar perfectament en empreses de serveis informàtics, en gabinets tècnics d'organismes públics com ajuntaments, conselleries, etc., així com en empreses privades que disposen d'un departament d'informàtica, en gabinets d'assessorament científic, tècnic i informàtic, en banca, en gabinets o instituts d'estadística, etc.