MT1028 - Sistemes Intel·ligents

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

Teoria
    1. Fonaments d'intel·ligència artificial clàssica i ciència cognitiva.
    2. Xarxes neuronals i comportament adaptatiu.
    3. Evolució artificial i vida artificial.
    4. Sistemes intel·ligents: conceptes bàsics.
    5. Arquitectures d'agents físics.
    6. Principis de disseny de sistemes intel·ligents.
    7. Enfocaments basats en el desenvolupament.
    8. Aprenentatge en sistemes autònoms.
    9. Intel·ligència col·lectiva.
    10. Aplicacions dels sistemes intel·ligents.

Pràctiques
    1. Xarxes neuronals.
    2. Algorismes genètics.
    3. Agents físics intel·ligents.

 
Seminaris
      1. Estat de l'art en aplicacions de la intel·ligència artificial.
      2. Comportaments emergents.
      3. La metodologia sintètica.
      4. Estudi d'un cas en el disseny d'agents I.
      5. Estudi d'un cas en el disseny d'agents II.
      6. Sistemes intel·ligents per a la interacció social.