MT1018 - Fonaments de Geometria

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari

TEMA 1. Geometria Afí.

Lliçó 1.1 Espai afí.

Lliçó 1.2 Varietats lineals.

Lliçó 1.3 Referència afí    

Lliçó 1.4 Afinitats.     

 

TEMA 2. Geometria Mètrica.

Lliçó 2.1 Espai vectorial Euclidià. Espai afí Euclidià. Mètrica. Norma. Distància.

Lliçó 2.2 Transformacions ortogonals. Isometries lineals i afins.

Lliçó 2.3 Translacions, Homotècies,  i simetries.

Lliçó 2.4  Rotacions.

Lliçó 2.5 Classificació de les Isometries en R^3.

 

TEMA 3. Tres Teoremes Clàssics i Aplicacions.

Lliçó 3.1 Projeccions

Lliçó 3.2 Tres Teoremes clàssics: el Teorema de Tales, el Teorema de Pappus, el Teorema de Desargues.

Lliçó 3.3. Aplicacions: Grups d'isometries i Paviments

 

TEMA 4. La Teoria Local de corbes en el plànol i en l'espai

Lliçó 4.1 Corbes parametritzades regulars. Longitud d'arc.

Lliçó 4.2  Teoria Local de corbes en l'espai. Invariància del Triedre per isometries.

Lliçó 4.3 Aplicacions: Corbes de Bèzier. Asimiento Robòtic.

 

TEMA 5. Introducció a la Geometria Projectiva.

Lliçó 5.1 La perspectiva.

Lliçó 5.2 Espai Projectiu.

 

TEMA 6. Còniques i Cuádricas.

Lliçó 6.1 Còniques.

Lliçó 6.2 Cuádricas