EM1034 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 2

Requisits de matrícula

Percentatge mínim del 80% dels crèdits de formació bàsica i obligatoris

164,4
Crèdits