EM1003 - Informàtica

Curs 1 - Semestre 1

Temari

Temari

  1. Fonaments informàtics per l'enginyeria

1.1. Introducció

1.2. Estructura d'un computador

1.3. Sistemes operatius

1.4 Representació de la informació

1.5 Bases de dades

1.6 Aplicacions en enginyeria

2.    Programació d'ordinadors

2.1. Introducció al llenguatge de programació

2.2. Calculadora vectorial i matricial

2.3. Gràfics bidimensionals

2.4. Funcions

2.5. Estructures condicionals

2.6. Bucles

2.7. Resolució de problemes