PS1043 - Convivència i Situacions de Risc en Contextos Familiars i Escolars

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

UNITAT 1: EL MENOR I LA VIOLÈNCIA

 o Com a víctima

 o Com agressor
 o Com a testimoni

UNITAT 2:  RISCOS I VIOLÈNCIA EN EL SI FAMILIAR

 Separacions / divorcis:

                       o Problemes d'adaptació dels menors

                       o Recomanacions per a l'exercici de la guarda i custòdia (promoció de la coparentalitatmediacions familiars)

 Maltractament filioparental

 Violència de gènere

UNITAT 3. CONVIVÈNCIA ALS CENTRES ESCOLARES

- Cap a una definició de convivència

-Estructures organitzatives i documents institucionals

- Mesures cap a la convivència escolar a Espanya

- Mesures cap a la convivència escolar a la Comunitat Valenciana

UNITAT 4. SITUACIONS DE RISC EN CONTEXTOS EDUCATIUS

 - Gestió i transformació pacífica dels conflictes: definició, elements, estratègies i conseqüències

-  Protocols, procediments (ordinari i conciliat) i estratègies orientades a la promoció de la igualtat i la convivència

- Situacions de risc en les relacions entre professorat, entre professorat i alumnat (disruptivitat i altres formes de violència), entre families i centres i entre alumnat (rebuig i assetjament escolar)