PS1042 - Personalitat, Avaluació i Intervenció en la Infància

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

Tema 1: Concepte i mètode


Tema 2: Factors de risc a la psicopatologia infantil


Tema 3: El procés d’avaluació i tractament en la infància 


Tema 4: Espectre internalizant: trastorns d’ansietat 


Tema 5: Espectre internalizant: trastorns de l’ànim


Tema 6: Espectre externalizant: trastorns disruptius i del control d’impulsos