PS1041 - Psicologia Comunitària

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

UNITAT I. Models teòrics i estratègies de psicologia comunitària. Programes d'intervenció comunitària

TEMA 1. Concepte i bases teòriques de la psicologia comunitària. Tècniques d’intervenció en Barris: Programa del Centre de Participació Ciutadana (CPC).

TEMA 2.Teories i models d'intervenció comunitària. Instruments de potenciació comunitària: Programes d’intervenció en infància i adolescència. 

UNITAT II. Models d'intervenció i anàlisi. Programes d'intervenció comunitària

TEMA 3. Tècniques i instruments d’intervenció amb l’oci i el temps lliure. Animació sociocultural (ASC).

TEMA 4. Técniques i instruments per a la gestió del voluntariat. Teixint xarxes: L'experiència en la pandèmia.

TEMA 5. Programes de prevenció del consum de drogues i altres addiccions en la població.

TEMA 6. Tècniques d’intervenció: Grups de suport social i autoajuda.

TEMA 7. Cooperació al Desenvolupament.

UNITAT III. PRÀCTIQUES, SEMINARI, TUTORIES.

TEMA 8. Avaluació de necessitats i tècniques d'Anàlisis de la Realitat Social (ARS). Diagnòstic de vulnerabilitat.

TEMA 9. Disseny de programes i projectes comunitaris amb poblacions específiques (barris/espais vulnerables, envelliment actiu, igualtat de gènere, infància i adolescència, igualtat d'oportunitats, interculturalitat, vulnerabilitat social, Cooperació al desenvolupament i ODS (Agenda 2030), persones amb discapacitat)