PS1040 - Psicogerontologia

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

Tema 1: Qüestions generals i demogràfiques

1.1.  Gerontologia, psicogerontologIa i termes afins

1.2.  Conceptes de vellesa, envelliment i senectut

1.3.  Classificació de la vellesa i l'envelliment

1.4.  Envelliment de la població

 

Tema 2: Conceptualització de l'envelliment

2.1.  Envelliment com a procés vs. envelliment com a etapa

2.2.  Teories sobre l'envelliment: teories biològiques, socials i psicològiques

2.3.  Conceptes clau de l'envelliment com a procés: successos, transicions, crisis i tasques evolutives

2.4.  Mètodes d'investigació: estudis transversals, longitudinals i seqüencials

2.5.  Tipus d'envelliment

2.6.  Estereotips i edadisme

2.7.  Qualitat de vida

 

Tema 3: Canvis cognitius durant l'envelliment

3.1.  Envelliment cognitiu normal

3.2.  Declivi cognitiu vs. deterioració cognitiva

3.3.  Reserva cognitiva, compensació i plasticitat

3.4.  Canvis en les funcions cognitives: velocitat de processament, memòria, funcions visoperceptives, funcions visoespacials i funcions visoconstructives, atenció i funcions i cognitives

3.5.  Altres canvis cognitius: intel·ligència, creativitat i saviesa

 

Tema 4: Deterioració i demències

4.1.  Deterioració cognitiva lleu (DCL). Factors de risc per a DCL. Avaluació de DCL

4.2.  Concepte de demència i tipus de demència. Demències corticals, subcorticals i mixtes. Avaluació cognitiva de les demències. Intervenció en demències

4.3.  Demència tipus Alzheimer

 

Tema 5: Canvis soci-afectius i en la personalitat

5.1.  Funcionament social: canvis funcionals i estructurals. La jubilació

5.2.  Problemes associats al funcionament social: la soledat

5.3.  Funcionament emocional: interacció entre emoció i cognició, efecte de positivitat, mecanismes de regulació emocional, complexitat emocional, control emocional i maduresa emocional

5.4.  Problemes associats al funcionament emocional: la depressió

5.5.  Personalitat i variables relacionades durant l'envelliment. L'adaptació

 

Tema 6: Canvis físics i funcionals durant l'envelliment

6.1. Activitats de la vida diària. Autonomia i dependència. Dimensions en ABVD, AIVD i AAVD. Expectatives en limitacions autònomes. Intervenció en *AVD. Variables personals associades

6.2. Trastorns de la marxa. Patró d'envelliment. Caigudes: causes i prevenció de riscos. Intervenció

6.3. Trastorns de la micció. Formes de presentació. Causes. Conseqüències. Intervenció.

6.4. Trastorns del somni. Patrons de somni-vigília. Causes. Intervenció

6.5. Canvis sensorials. Visió. Audició. Desenvolupament psicomotor

 

Tema 7: El paper del/de la psicòleg/a en els centres i serveis gerontològics

7.1. Paper del/de la psicòleg/a en els centres de dia

7.2. Paper del/de la psicòleg/a en les residències

7.3. El canvi de paradigma. Models d'atenció centrada en el servei vs models d'atenció centrada en la persona. Les unitats de convivència