PS1036 - Psicologia Positiva i Salut

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

Tema 1. Introducció i marc conceptual a la psicologia positiva.

 

Tema 2. Emocions positivas.

 

Tema 3. Fortaleses del caràcter.

 

Tema 4. Propòsit de vida i treball significatiu.


Tema 5. Capital psicològic positiu (PsyCap).

 

Tema 6. El engagement i el flow en el treball.

 

Tema 7. Organitzacions positives.

 

Tema 8. Intervencions positives en les organitzacions.

 

Tema 9. Intervencions positives en psicologia clínica de la salut.

 

Tema 10. Noves tendències en psicologia positiva.