PS1035 - Psicologia dels Recursos Humans

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

Tema 1. Introducció a la Psicologia dels RRHH


Tema 2. Salut Mental i Benestar Corporatiu


Tema 3. Anàlisi del Lloc de Treball (APT)


Tema 4. Talent Recruitment


Tema 5. Selecció de Personal & Talent Acquisition


Tema 6. Diferències individuals a la feina


Tema 7.Desenvolupament del Talent


Tema 8. Performance Management.


Tema 9. Desvinculació de lorganització.


Tema 10. Nous temes a RRHH