PS1033 - Funcions Cognitives Superiors

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

BLOC TEMÀTIC I. COM ARRIBA LA INFORMACIÓ AL CERVELL

1. Introducció. Lòbul frontal: anatomia, ontogènia i filogènia. Metodologia

2.  Vies de processament cerebral. Xarxes cerebrals

3. Circuits frontoestriatals i regulació cerebral.

 

BLOC TEMÀTIC II. ORGANITZACIÓ FUNCIONAL DE LES FUNCIONS SUPERIORS EN EL LÒBUL FRONTAL

4. Organització, percepció i execució de moviments.

5. Funcions executives: raonament, memòria de treball, planificació, autoregulació i inhibició.  Teories.

6. Recompensa i càstig.

7. Cognició social i personalitat.

 

BLOC TEMÀTIC III. AVANÇOS

8. Psicopatologia i funcions cognitives superiors.

9. Desenvolupament, envelliment i declivi de les funcions superiors.

 

TEMARI DE PRÀCTIQUES

Práctica d'Aula: Dues sessions de casos clínics de pacients amb lesions de lóbul frontal (2 hores cadascuna) 

 

Pràctica de Laboratori/seminari

1. Anatomia del lóbul frontal (3 hores).

2. Tasques cognitives dependients del lóbul frontal (7 hores)