PS1030 - Psicologia Clínica de la Salut

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

 TEMARI TEÒRIC


1. Introducció històrica a la Psicologia Clínica de la Salut: Origen i desenvolupament de la psicologia clínica de la salut com a disciplina.

2. Educació per a la salut (I): models teòrics i dificultats associades al canvi de les conductes de salut.

3. Educació per a la salut (II): estratègies d'intervenció

4. L'estrès com a factor de vulnerabilitat a la malaltia i el seu tractament.

5. L'ús dels serveis de salut i la interacció amb el sistema sanitari: conducta de malaltia, comunicació pacient - professional sanitari, adherència al tractament i procés d'hospitalització.

6. Dolor crònic: problemàtica i abordatge.

7. Intervenció psicològica enfront dels principals problemes associats a la sexualitat.

8. Trastorns immunitaris: la Sida

9. Diabetis

10.Trastorns cardiovasculars

11. Intervenció psicològica en persones amb càncer.

12. Afrontament de la mort


PRÀCTIQUES DE PROBLEMES

P1: Intervenció psicològica en un cas d'estrès del cuidador.

P2: Intervenció davant una disfunció sexual

P3: Intervenció psicològica en una persona amb malestar amb l'orientació sexual

P4: Intervenció psicològica en una malaltia crònica

P5: Intervenció psicològica en l'afrontament de la mort


PRÀCTIQUES DE LABORATORI

Desenvolupament d'un programa d'educació per a la salutSEMINARIS

Abordatge de factors biopsicosocials associats a la conducta de salut i de malaltiaPRÀCTIQUES EXTERNES

Jornades per a la presa de contacte amb l'àmbit Professional de la Psicologia Clínica de la Salut