PS1021 - Dissenys d'Investigació

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

1. Introducció:  Concepte i classificación de dissenys

2. Anàlisi de dissenys de comparació entre-subjectes.

3. Anàlisi de dissenys amb comparacions intra-subjecte