PS1018 - Avaluació i Diagnosi Psicològic

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari

BLOC TEMÀTIC 1: EL PROCÉS D’AVALUACIÓ PSICOLÒGICA

Tema 1. Naturalesa i ús dels instruments d'avaluació psicològica

1.1. Introducció

1.2. Història de l’avaluació psicològica

1.3. Característiques dels tests y les tècniques d’avaluació

1.4. Consideracions ètiques y socials de l’avaluació

Tema 2. El procés d'avaluació

2.1. Introducció

2.2. Etapes del procés

2.3. Entrevista

Tema 3. Avaluació en contextos aplicats

3.1. Context clínic

3.2. Context educatiu

3.3. Context laboral y de les organitzacions

 

BLOC TEMÀTIC 2: PROPIETATS TÈCNIQUES DELS INSTRUMENTS D’ AVALUACIÓ

Tema 4. Normes y puntuacions derivades

4.1. Introducció

4.2. Avaluació referida a normes

4.3. Avaluació referida a criteri

Tema 5. Fiabilitat

5.1. Introducció

5.2. Tipus de fiabilitat

5.3. Comparació entre els diferents coeficients

5.4. Dependència dels coeficients de correlació de la mostra

Tema 6. Validesa

6.1. Introducció

6.2. Validesa de contingut

6.3. Validesa criterial

6.4. Validesa de constructe

 

BLOC TEMÀTIC 3: AVALUACIÓ DE TRETS, APTITUDS Y CONDUCTES.

Tema 7. Avaluació de la personalitat

7.1. Introducció

7.2. Autoinformes

7.3. Técniques subjectives

7.4. Técniques projectives

Tema 8. Avaluació de la intel·ligència i les aptituds

8.1. Introducció

8.2. Coneiximents conceptuals

8.3. Coneiximents procedimentals

Tema 9 Avaluaciò de funcions y processos

9.1. Tècniques i mètodes d’avaluació neuropsicològica

9.2. Criteris de qualitat, selecció i administració de les proves

9.3. Avaluació de funcions específiques