PS1016 - Psicologia Evolutiva II

Curs 2 - Semestre 1

Temari

Temari

 

Teoria i pràctiques en l'aula

Opció A (per etapes):

Inicis del desenrotllament 0-3 anys, Infància, Adolescència, Adultesa emergent

Opció B (per processos):

Processos bàsics del desenvolupament cognitiu i llingüístic: percepció, llenguaje, raonament, cognició social, habilitats escolars

Processos bàsics del desenvolupament psicosocial: temperament, apego, emocions, yo y genérelo, moral, prosocialitat y agresió

Pràctiques de laboratori i seminaris

Fites del desenrotllament"