CS1032 - Cooperació Judicial i Policial Internacional

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Aquestes explicacions es desenvoluparan juntament amb activitats complementàries adaptades a les necessitats de l'alumne ia la matèria a impartir, com pot ser la discussió i resolució de casos pràctics, l'assistència a tutories, comentaris de sentències, participació en seminaris i conferències, debats en classe, simulacions de judicis, assistència a judicis, etc., determinarà concretament pel professor encarregat de la docència de l'assignatura a l'inici de les classes, atenent el nombre d'alumnes matriculats.