DR1031 - Dret Probatori

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

 

Capítol I 

Introducció a la prova

Lliçó 1a [Concepte i classes].           

Lliçó 2a [Objecte, determinació i càrrega de la prova].      

Lliçó 3a [Fonts i mitjans].

           

                                                                         Capítol II

                                                           La prova en el procés civil

Lliçó 4a [Interrogatori de parts].

Lliçó 5a [Proves documental i pericial].

Lliçó 6a [Les prova de reconeixement judicial]

Lliçó 7a [La prova testifical].

Lliçó 8a [Els mitjans de reproducció del so o la imatge i instruments d'arxiu i presumpcions].

Lliçó 9a [Les diligències finals].

         

                                                                        Capítol III

                                                          La prova en el procés penal

 

Lliçó 10a [Particularitats probatòries].

Lliçó 11a [Prova il·lícitament obtinguda].

Lliçó 12a [Presumpció d'innocència i activitat probatòria].

Lliçó 13a [Mitjans concrets de prova].

Lliçó 14a [Mètodes probatoris i valoració].

Lliçó 15a [Pràctica].