DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Curs 2 - Anual

Temari

Temari

I. SISTEMATITZACIÓ DEL DRET ADMINISTRATIUII. LES FONTS DEL DRET ADMINISTRATIUIII. ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL I AGENTS PÚBLICS


IV. L'ACTUACIÓ ADMINISTRATIVA


V. JUSTÍCIA ADMINISTRATIVA