FC1039 - Control de Gestió

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Activitat Metodologia 

1. Ensenyaments teòrics Presencial tot el grup 

2. Ensenyaments pràctics (problemes) Presencial tot el grup 

3. Avaluació Presencial tot el grup 

4. Treball personal No presencial 

5. Treball de preparació d'exàmens No presencial