EC1049 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

Per les característiques de l'assignatura, no és possible dissenyar un temari específic. Correspon a cada estudiant o estudianta dissenyar l'estructura del seu treball, en funció dels objectius del mateix i sota la supervisió del professorat tutor.