EC1049 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2

Requisits de matrícula

Percentatge mínim del 80% dels crèdits de formació bàsica i obligatoris

163,2
Crèdits