EC1035 - Economia Regional i Urbana

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

Inici del formulari

1- Introducció a l'Economia Regional i Urbana: conceptes bàsics.
 

 1. La noció de "espai" en l'anàlisi econòmica.
 2. Economies d'escala i costos de transport.
 3. Localització de les activitats econòmiques en l'espai nacional.

Bibl. bàsica: Polèse (cap. 2 i 7), Argüelles (cap.1), Rubert  (pàgs.1-13).2- Teories del creixement regional.
 

 1. Models Neoclàssics.
 2. Models de base d'exportació i de renda interregional.
 3. Models de creixement acumulatiu.

Bibl. bàsica: Polèse (cap.5), Argüelles (cap.2).3- Desenvolupament local: milieu innovador, districte industrial, clústers i entorns innovadors.

 1. Districtes Industrials.
 2. Entorns innovadors (milieu).
 3. Clusters d'empreses i sistemes d'innovació.

Bibl. bàsica: Argüelles (cap.3).4- Ciutats i economia urbana.
 

 1. La ciutat i l'Economia Urbana.
 2. Aspectes dinàmics de l'estructura urbana.
 3. El moment actual de les ciutats.

Bibl. bàsica: Rubert (pàgs. 14 i següents), Polèse (cap.1 i 4).5- Polítiques de cohesió i estratègies de desenvolupament regional i urbà en la UE.
 

 1. La Política de Cohesió com a objectiu de l'U.E.
 2. La nova política de Cohesió 2.014-20.
 3. La Política de Cohesió i l'Economia Regional i Urbana: una Agenda Urbana per a l'U.E.

Bibl. bàsica: Polèse (cap.6), Argüelles (cap.5).