EC1035 - Economia Regional i Urbana

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

 

La metodologia docent es basa en els criteris següents:

L'assignatura és concebuda com eminentment presencial, per la qual cosa es considera necessària l'assistència de l'alumnat a les classes.

Les classes teòriques se centren en el mètode expositiu, mitjançant l'explicació en classe dels aspectes fonamentals dels diferents temes.

Les classes pràctiques (en sentit ampli, inclouen també laboratori i tutories en grup) impliquen la participació activa de l'alumnat, a través de la realització (de manera individual o grupal) de diversos exercicis pràctics o xicotets treballs sobre aspectes concrets del temari. També es podran realitzar seminaris en què participe un conferenciant invitat, així com visites a alguna experiència de desenvolupament urbà/local rellevant.