AE1042 - Dinamització de Recursos Humans

Curs 4 - Semestre 1

Requisits de matrícula

Aquesta assignatura no presenta cap requisit de matrícula