AE1030 - Implantació d'Estratègies Empresarials

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

PART I: INTRODUCCIÓ

 TEMA 1: LA IMPLANTACIÓ DE L'ESTRATÈGIA I EL PROCÉS DE DIRECCIÓ ESTRATÈGICA

 1.1. La implantació de l'estratègia en el context del procés de direcció estratègica

1.1.1. L'enfocament analític-racional del procés de direcció estratègica

1.1.2. Aspectes bàsics de la implantació de l'estratègia: principals reptes i obstacles

1.2. Limitacions del procés analític-racional: Altres maneres d'entendre la implantació de l'estratègia

1.3. La implantació de l'estratègia com un procés de canvi

 

PART II: CONDICIONS ESTRUCTURALS PER A LA IMPLANTACIÓ

TEMA 2. L'AJUST DE L'ESTRUCTURA ORGANITZATIVA EN LA IMPLANTACIÓ DE L'ESTRATÈGIA

2.1. L'estructura organitzativa en la implantació de l'estratègia

2.2. Disseny de l'estructura primària i de l'estructura operativa

2.2.1. Tipus d'estructura primària

2.2.2. Tipus d'estructura operativa

2.3. Ajust estratègia-estructura

2.3.1. Factors contingents en l'ajust

2.3.2. Relacions entre l'estratègia i l'estructura organitzativa

2.3.3 Estratègies i tipus d'estructura organitzativa

 

 PART III: CONDICIONS ADMINISTRATIVES PER A LA IMPLANTACIÓ

 TEMA 3. LOS SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN, INFORMACIÓN Y CONTROL PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA ESTRATEGIA

 3.1. La planificació com a instrument per a la implantació de l'estratègia

3.2. El control i l'execució de l'estratègia

3.3. Sistemes de planificació i control

3.3.1. La direcció per objectius

3.3.2. El quadre de comandament integral

3.3.3. Altres enfocaments de planificació i control de l'estratègia


PARTE IV: CONDICIONS SOCIALS PER A LA IMPLANTACIÓ

 TEMA 4: LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS EN LA IMPLANTACIÓN DE LA ESTRATEGIA

4.1. El papel de la dirección de recursos humanos en la implantación de la estrategia

4.2. Decisiones estratégicas en la dirección de recursos humanos

4.3. Sistemas de recursos humanos para la implantación de la estrategia

4.4. Ajuste del sistema de recursos humanos a la estrategia

 

TEMA 5: EL PAPER DE LA CULTURA ORGANITZATIVA I EL LIDERATGE EN LA IMPLANTACIÓ DE L'ESTRATÈGIA

5.1. Tipus de cultura i el seu paper en la implantació de l'estratègia

5.2. Adaptació de la cultura a l'estratègia: La gestió del canvi cultural

5.2.1. El diagnòstic o “*audit” de la cultura

5.2.2. Actuacions sobre els factors que influeixen en la cultura

5.3. El paper de la direcció i el lideratge en la implantació de l'estratègia

5.4. Activitats del lideratge en la implantació de l'estratègia.